BIJDRAGE UIT COÖPERATIEFONDS RABOBANK VOOR SOH

Piet Polstra heeft namens het bestuur van de Stichting Ouderenwerk Heino, met succes een beroep gedaan op een bijdrage uit het Coöperatiefonds van Rabobank Salland. Dit fonds heeft zijn verzoek gehonoreerd en draagt € 7500,- bij aan het project ter vervanging van de huidige rolstoelauto. Piet en Ben zijn uitgenodigd om met andere gelukkigen in een bijeenkomst de bijbehorende cheque in ontvangst te nemen. De uitreiking van de cheques vond plaats woensdagmiddag 7 februari 2018 om 16.00 uur in het adviescentrum aan de Hanzeweg 3 te Deventer.