AANVANG COMPUTER- EN TABLETCURSUSSEN VANAF 18 FEBRUARI

De computer en tabletcursussen van SOH gaan vanaf maandag 18 februari 2019 van start in het Computercafé in het Wooldhuis. Speciaal aandacht voor de basiscursussen Word voor beginners en e-Mail en Internet. Ook is er uitgebreid aandacht voor de cursussen “kennismaking met de tablet” voor de iPad (Apple) maar ook voor de Android (o.a. Samsung) toestellen. Het gaat hierbij vooral over het basis gebruik van de tablet en van de diverse Apps en de functiemogelijkheden. Ook de cursus Photoshop voor beginners maakt weer deel uit van het programma. Deze cursus biedt u de mogelijkheid om op een speelse manier met uw foto’s om te gaan en daarin geheel nieuwe effecten te bereiken. Al deze computercursussen zijn voor beginners en gevorderden. U bent van harte welkom.

Informatie te verkrijgen bij Henk Hullen (info.soh@ziggo.nl) of
Lies Maas (liesmaas1@gmail.com)

FRITS GERRITSEN NEEMT AFSCHEID

Bijna 12 jaren was Frits Gerritsen inzetbaar als chauffeur op de bus voor aangepast vervoer. Frits begon met zijn vrijwilligerswerk op 4 april 2007 en zijn laatste rit was op dinsdag 18 december 2018. Namens het bestuur van de Stichting Ouderenwerk Heino hebben Frits Schuurman en Johan Koenjer, Frits bedankt voor zijn jarenlange inzet en werden hem bloemen en een cadeaubon overhandigd. Frits wij wensen je alle goeds toe.

Frits Gerrritsen

OUDERENWERK HEINO SCHENKT DUOFIETS AAN HET ZAND

Vrijdagmiddag 30 november vond in de locatie van het Zand in het Wooldhuis te Heino de overdracht plaats van de duofiets uit handen van voorzitter Ben Stenvert van de Stichting Ouderenwerk Heino. Aanwezig was Janine Noordhuis directeur bedrijfsvoering bij zorgcentrum het Zand die uit handen van Ben Stenvert een symbolische sleutel werd overhandigd om de overname van de duofiets te bekrachtigen.

Sinds meer dan dertien jaar was deze duofiets van de stichting SOH in gebruik in het Wooldhuis. Belanghebbenden werden zo in de gelegenheid gesteld gebruik te maken van deze duofiets. De fiets werd dertien jaar geleden bekostigd door acties van Marietje Hondeveld. Haar man had de fiets in onderhoud. Zij heeft de benodigde gelden als vrijwilliger ingezameld bij onder andere Rabobank en veel andere instanties en winkeliers in Heino.

Het bestuur van de stichting Ouderenwerk Heino heeft onlangs besloten de fiets te schenken aan die instantie die er in hoofdzaak gebruik van maakt.

Janine Noordhuis overhandigd bloemen aan Ben Stenvert

 

DERK JAN BOSCH NEEMT AFSCHEID

Op dinsdag 30 oktober is afscheid genomen van Derk Jan Bosch die als bestuurder op de bus voor aangepast vervoer vanaf 3 december 2008 werkzaam is geweest voor de Stichting Ouderenwerk Heino. Derk Jan is door Jan Satink en Johan Koenjer een boeket bloemen en een cadeaubon overhandigd als dank voor zijn vele werkzaamheden voor de stichting.

PRIVACY-VERKLARING STICHTING OUDERENWERK HEINO

In deze opgestelde verklaring geeft het bestuur aan dat zij verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens. Ook geeft de stichting aan met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt. Zie voor de volledige privacy verklaring de menu weergave onder HOME.

KOERSBAL EEN SPORT VOOR U?

Koersbal

Koersbal lijkt een beetje op het Franse spel jeu de boules. Het wordt gespeeld met een grote bal, waarmee het kleine balletje zo dicht mogelijk moet worden benaderd. Een handicap is echter dat de grote bal niet in een rechte baan rolt omdat het zwaartepunt van deze bal niet in het midden ligt. Er worden willekeurige teams samengesteld en deze spelen gedurende de middag wisselend tegen elkaar. De spelregels en de puntentelling zijn zodanig dat met het gooien van de laatste bal het nog mogelijk is de score van die betreffende wedstrijdronde totaal om te buigen en de tegenstander met lege handen te laten staan.Jaarlijks wordt deelgenomen aan een provinciaal en regionaal koersbaltoernooi. Dit zijn leerzame maar vooral ook gezellige dagen. Je ontmoet daar o.a. clubs uit de naaste omgeving.

Kom eens kennismaken met deze, door bijna iedereen te beoefenen, leuke sport.

Ouderenwerk Heino koersbal

  • Locatie: Dorpshuus Heino aan de Marktstraat 7
  • Tijdstip: Donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
  • Kosten: € 1,50 per middag.

BIJDRAGE UIT COÖPERATIEFONDS RABOBANK VOOR SOH

Piet Polstra heeft namens het bestuur van de Stichting Ouderenwerk Heino, met succes een beroep gedaan op een bijdrage uit het Coöperatiefonds van Rabobank Salland. Dit fonds heeft zijn verzoek gehonoreerd en draagt € 7500,- bij aan het project ter vervanging van de huidige rolstoelauto. Piet en Ben zijn uitgenodigd om met andere gelukkigen in een bijeenkomst de bijbehorende cheque in ontvangst te nemen. De uitreiking van de cheques vond plaats woensdagmiddag 7 februari 2018 om 16.00 uur in het adviescentrum aan de Hanzeweg 3 te Deventer.

 

SCOOTMOBIELPOOL

Wethouder Hiemstra heeft op 26 september in het Wooldhuis te Heino de eerste scootmobielpool van de gemeente Raalte geopend.

 

scootmobiel scootmobiel

(foto’s: Joost Pieterse)

PILOT BESCHIKBAARSTELLEN SCOOTMOBIEL

De stichting Ouderenwerk Heino  participeert in een pilot van de gemeente Raalte om een scootmobiel te plaatsen in het Wooldhuis.

De gebruiker wordt door de stichting Ouderenwerk Heino van huis opgehaald en vervoerd naar het Wooldhuis, waar de scootmobiel staat. Nadien wordt de gebruiker teruggebracht naar huis. In overleg met de gebruiker worden de tijdstippen besproken. Indien gewenst door de aanvrager wordt de scootmobiel door de SOH vervoerd naar het opgegeven adres van aanvrager en na gebruik daar weer opgehaald.

 

De pilot geldt voor de voormalige gemeente Heino met Laag Zuthem en Lierderholthuis en loopt van 1 oktober 2016 tot 1 juli 2017. (pilotfase) Onlangs is geëvalueerd en besloten het project tot 1 juli 2018 te verlengen. De gemeente Raalte verzorgt de instructies voor de chauffeurs van SOH hoe om te gaan met de scootmobiels.