OUDERENWERK HEINO SCHENKT DUOFIETS AAN HET ZAND

Vrijdagmiddag 30 november vond in de locatie van het Zand in het Wooldhuis te Heino de overdracht plaats van de duofiets uit handen van voorzitter Ben Stenvert van de Stichting Ouderenwerk Heino. Aanwezig was Janine Noordhuis directeur bedrijfsvoering bij zorgcentrum het Zand die uit handen van Ben Stenvert een symbolische sleutel werd overhandigd om de overname van de duofiets te bekrachtigen.

Sinds meer dan dertien jaar was deze duofiets van de stichting SOH in gebruik in het Wooldhuis. Belanghebbenden werden zo in de gelegenheid gesteld gebruik te maken van deze duofiets. De fiets werd dertien jaar geleden bekostigd door acties van Marietje Hondeveld. Haar man had de fiets in onderhoud. Zij heeft de benodigde gelden als vrijwilliger ingezameld bij onder andere Rabobank en veel andere instanties en winkeliers in Heino.

Het bestuur van de stichting Ouderenwerk Heino heeft onlangs besloten de fiets te schenken aan die instantie die er in hoofdzaak gebruik van maakt.

Janine Noordhuis overhandigd bloemen aan Ben Stenvert

 

DERK JAN BOSCH NEEMT AFSCHEID

Op dinsdag 30 oktober is afscheid genomen van Derk Jan Bosch die als bestuurder op de bus voor aangepast vervoer vanaf 3 december 2008 werkzaam is geweest voor de Stichting Ouderenwerk Heino. Derk Jan is door Jan Satink en Johan Koenjer een boeket bloemen en een cadeaubon overhandigd als dank voor zijn vele werkzaamheden voor de stichting.

COMPUTER- EN TABLETCURSUSSEN VAN START GEGAAN

Computercafé

De computer en tabletcursussen van SOH zijn vanaf maandag 08 oktober 2018 van start gegaan in het Computercafé in het Wooldhuis. Speciaal aandacht voor de basiscursussen Word voor beginners en e-Mail en Internet. Ook is er uitgebreid aandacht voor de cursussen “kennismaking met de tablet” voor de iPad (Apple) maar ook voor de Android (o.a. Samsung) toestellen. Het gaat hierbij vooral over het basis gebruik van de tablet en van de diverse Apps en de functiemogelijkheden. Al deze computercursussen zijn voor beginners en gevorderden. Wilt u zich ook opgeven voor een cursus aarzel dan niet en geef u op voor het volgend voorjaar. U bent van harte welkom.

Informatie te verkrijgen bij Henk Hullen (info.soh@ziggo.nl) of

Lies Maas (liesmaas1@gmail.com)

Bezoekt u ook de website van de stichting, www.ouderenwerkheino.nl

SOH ONTVANGT CHEQUE HEINO TIKT ‘M AF

Heino Tikt ‘m af

SOH werd door de stichting Heino tikt ‘m af genomineerd voor de toewijzing van een deel van de opbrengst uit de actie Heino tikt ‘m af. Zondag 19 augustus om 17.45 uur kwamen de genomineerden samen in de Hof van Rakhorst waar zij van het bestuur de cheque in ontvangst mochten nemen. Voor onze stichting was het voorzitter Ben Stenvert die een bedrag van €1000,00  ontving uit handen van Johan  Compagner. Het bestuur heeft zich verplicht om als tegenprestatie ouderen op verzoek te vervoeren naar een plek van hun keuze. Een fantastisch initiatief van het bestuur  Heino Tikt ‘m af.

NIEUWE VW CADDY AANGEPAST VERVOER

Op 26 juli j.l kon de SOH haar nieuwe rolstoelvoertuig in Heino verwelkomen. Deze Volkswagen Caddy Maxi met automatische versnellingsbak is door de firma Mobility4all in Harbrinkshoek geleverd en omgebouwd tot rolstoelvoertuig. De nieuwe Caddy kan naast een passagier in een rolstoel, drie a vier andere passagiers vervoeren. De SOH is erg content met deze aanschaf waardoor wij in staat zijn onze dienstverlening verder uit te breiden. De aanschaf van deze Caddy Maxi is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van €7500,00 uit het Coöperatiefonds van de Rabobank, waarvoor hartelijk dank.

 

PRIVACY-VERKLARING STICHTING OUDERENWERK HEINO

In deze opgestelde verklaring geeft het bestuur aan dat zij verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens. Ook geeft de stichting aan met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt. Zie voor de volledige privacy verklaring de menu weergave onder HOME.

RABOBANK HART VOOR SALLAND – UITSLAG STEMMING

Resultaten voor de Stichting Ouderenwerk Heino,

Bij deze vijfde editie van Hart voor Salland mochten de klanten stemmen en op die manier hun grote betrokkenheid tonen bij het verenigingsleven in het werkgebied Salland. Rabobank stelde €160.000,- beschikbaar voor de campagne. Er deden maar liefst 445 verenigingen  en stichtingen mee. Er hebben 24.663 klanten gestemd (28 %). In totaal zijn 121.460 stemmen uitgebracht (gemiddeld 4,92 stemmen per klant). De waarde van één stem bedraagt dit jaar €1,32. De stichting SOH kreeg 288 stemmen van u en ontving van Hart voor Salland een bedrag van €380,16. Het bestuur van SOH wil alle mensen die op ons gestemd hebben, hartelijk bedanken.

KOERSBAL EEN SPORT VOOR U?

Koersbal

Koersbal lijkt een beetje op het Franse spel jeu de boules. Het wordt gespeeld met een grote bal, waarmee het kleine balletje zo dicht mogelijk moet worden benaderd. Een handicap is echter dat de grote bal niet in een rechte baan rolt omdat het zwaartepunt van deze bal niet in het midden ligt. Er worden willekeurige teams samengesteld en deze spelen gedurende de middag wisselend tegen elkaar. De spelregels en de puntentelling zijn zodanig dat met het gooien van de laatste bal het nog mogelijk is de score van die betreffende wedstrijdronde totaal om te buigen en de tegenstander met lege handen te laten staan.Jaarlijks wordt deelgenomen aan een provinciaal en regionaal koersbaltoernooi. Dit zijn leerzame maar vooral ook gezellige dagen. Je ontmoet daar o.a. clubs uit de naaste omgeving.

Kom eens kennismaken met deze, door bijna iedereen te beoefenen, leuke sport.

Ouderenwerk Heino koersbal

  • Locatie: Dorpshuus Heino aan de Marktstraat 7
  • Tijdstip: Donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
  • Kosten: € 1,50 per middag.

BIJDRAGE UIT COÖPERATIEFONDS RABOBANK VOOR SOH

Piet Polstra heeft namens het bestuur van de Stichting Ouderenwerk Heino, met succes een beroep gedaan op een bijdrage uit het Coöperatiefonds van Rabobank Salland. Dit fonds heeft zijn verzoek gehonoreerd en draagt € 7500,- bij aan het project ter vervanging van de huidige rolstoelauto. Piet en Ben zijn uitgenodigd om met andere gelukkigen in een bijeenkomst de bijbehorende cheque in ontvangst te nemen. De uitreiking van de cheques vond plaats woensdagmiddag 7 februari 2018 om 16.00 uur in het adviescentrum aan de Hanzeweg 3 te Deventer.

 

LINTJE VOOR JAN SATINK

Vanwege zijn jarenlange verdiensten als vrijwilliger in Heino is Jan Satink benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Burgemeester Martijn Dadema, reikte hem de koninklijke onderscheiding uit. Jan werd blij verrast in etablissement Bij Ne9en waar de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst van de Stichting Ouderenwerk Heino (SOH) werd gehouden. De burgemeester omschreef Jan Satink alsvolgt:

“Wat een vrijwilliger!! Jan Satink is benoemd in de Orde van Oranje Nassau voor zijn decennialange inzet voor Heino, vooral voor VV Heino en de Stichting Ouderenwerk Heino. Hij was o.a. bestuurslid in 1969 na de fusie van Hevo en SC Heino tot vvHeino, grondlegger van zaalvoetbal en damesvoetbal en dragende kracht van het vervoer van ouderen in Heino. Vrijwilligers zijn het cement van onze gemeenschap en het is bijzonder mooi om dhr. Satink een lintje op te spelden in bijzijn van familie en vrienden”, aldus burgemeester Martijn Dadema.