AFSCHEID EDO NIJHOF

Op woensdag 22 mei werd door Frits Schuurman en Johan Koenjer namens de Stichting Ouderenwerk Heino, informeel afscheid genomen van Edo Nijhof als chauffeur. Edo heeft zich als vrijwilliger vanaf januari 2009 tot mei 2019 ingezet voor het vervoer van ouderen die op deze wijze van vervoer zijn aangewezen. Edo werd uit handen van Frits en Johan een bos bloemen aangeboden.

COMPUTER- EN TABLETCURSUSSEN

De computer en tabletcursussen van SOH zijn vanaf maandag 18 februari 2019 van start gegaan in het Computercafé in het Wooldhuis. Er is speciaal aandacht voor de basiscursussen Word voor beginners en e-Mail en Internet. Ook is er uitgebreid aandacht voor de cursussen “kennismaking met de tablet” voor de iPad (Apple) maar ook voor de Android (o.a. Samsung) toestellen. Het gaat hierbij vooral over het basis gebruik van de tablet en van de diverse Apps en de functiemogelijkheden. Al deze computercursussen zijn voor beginners en gevorderden. Naar verwachting starten wij in oktober 2019 met de nieuwe cursussen. Bij voldoende deelname kunt u zich ook opgeven voor de begin-cursus photoshoppen. U kunt zich nu al opgeven. U bent van harte welkom.

Informatie te verkrijgen bij Henk Hullen (info.soh@ziggo.nl) of
Lies Maas (liesmaas1@gmail.com)

OUDERENWERK HEINO SCHENKT DUOFIETS AAN HET ZAND

Vrijdagmiddag 30 november vond in de locatie van het Zand in het Wooldhuis te Heino de overdracht plaats van de duofiets uit handen van voorzitter Ben Stenvert van de Stichting Ouderenwerk Heino. Aanwezig was Janine Noordhuis directeur bedrijfsvoering bij zorgcentrum het Zand die uit handen van Ben Stenvert een symbolische sleutel werd overhandigd om de overname van de duofiets te bekrachtigen.

Sinds meer dan dertien jaar was deze duofiets van de stichting SOH in gebruik in het Wooldhuis. Belanghebbenden werden zo in de gelegenheid gesteld gebruik te maken van deze duofiets. De fiets werd dertien jaar geleden bekostigd door acties van Marietje Hondeveld. Haar man had de fiets in onderhoud. Zij heeft de benodigde gelden als vrijwilliger ingezameld bij onder andere Rabobank en veel andere instanties en winkeliers in Heino.

Het bestuur van de stichting Ouderenwerk Heino heeft onlangs besloten de fiets te schenken aan die instantie die er in hoofdzaak gebruik van maakt.

Janine Noordhuis overhandigd bloemen aan Ben Stenvert

 

PRIVACY-VERKLARING STICHTING OUDERENWERK HEINO

In deze opgestelde verklaring geeft het bestuur aan dat zij verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens. Ook geeft de stichting aan met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt. Zie voor de volledige privacy verklaring de menu weergave onder HOME.

KOERSBAL EEN SPORT VOOR U?

Koersbal

Koersbal lijkt een beetje op het Franse spel jeu de boules. Het wordt gespeeld met een grote bal, waarmee het kleine balletje zo dicht mogelijk moet worden benaderd. Een handicap is echter dat de grote bal niet in een rechte baan rolt omdat het zwaartepunt van deze bal niet in het midden ligt. Er worden willekeurige teams samengesteld en deze spelen gedurende de middag wisselend tegen elkaar. De spelregels en de puntentelling zijn zodanig dat met het gooien van de laatste bal het nog mogelijk is de score van die betreffende wedstrijdronde totaal om te buigen en de tegenstander met lege handen te laten staan.Jaarlijks wordt deelgenomen aan een provinciaal en regionaal koersbaltoernooi. Dit zijn leerzame maar vooral ook gezellige dagen. Je ontmoet daar o.a. clubs uit de naaste omgeving.

Kom eens kennismaken met deze, door bijna iedereen te beoefenen, leuke sport.

 

  • Locatie: Dorpshuus Heino aan de Marktstraat 7
  • Tijdstip: Donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
  • Kosten: € 4,00 per keer, inclusief één consumptie.

SCOOTMOBIELPOOL

Wethouder Hiemstra heeft op 26 september in het Wooldhuis te Heino de eerste scootmobielpool van de gemeente Raalte geopend.

 

scootmobiel scootmobiel

(foto’s: Joost Pieterse)

PILOT BESCHIKBAARSTELLEN SCOOTMOBIEL

De stichting Ouderenwerk Heino  participeert in een pilot van de gemeente Raalte om een scootmobiel te plaatsen in het Wooldhuis.

De gebruiker wordt door de stichting Ouderenwerk Heino van huis opgehaald en vervoerd naar het Wooldhuis, waar de scootmobiel staat. Nadien wordt de gebruiker teruggebracht naar huis. In overleg met de gebruiker worden de tijdstippen besproken. Indien gewenst door de aanvrager wordt de scootmobiel door de SOH vervoerd naar het opgegeven adres van aanvrager en na gebruik daar weer opgehaald.

 

De pilot geldt voor de voormalige gemeente Heino met Laag Zuthem en Lierderholthuis en loopt van 1 oktober 2016 tot 1 juli 2017. (pilotfase) Onlangs is geëvalueerd en besloten het project tot 1 juli 2018 te verlengen. De gemeente Raalte verzorgt de instructies voor de chauffeurs van SOH hoe om te gaan met de scootmobiels.