Donateur worden/Anbi

De Stichting Ouderenwerk Heino (SOH) mag zich verheugen in het feit dat al veel inwoners donateur zijn van de SOH.

Wist u dat wij naast het aangepaste vervoer ook een klussendienst hebben, het eten voor ouderen, het koersballen en biljarten organiseren en in 2022 een aantal AED’s hebben overgenomen van de opgeheven EHBO Heino. Met uw bijdrage is het mogelijk al deze activiteiten te blijven faciliteren en binnenkort zelfs het vervoer gedeeltelijk elektrisch aan te bieden tegen betaalbare prijzen. Dit willen we graag zo houden en stellen het bijzonder op prijs indien u, als eventuele nieuwe donateur, hieraan ook een bijdrage wilt leveren.

Doneren kan op de onderstaande manieren:

  • een eenmalige gift op rekening NL29 RABO 0373 0049 82 t.n.v. de SOH te Heino,
  • een eenmalige of een jaarlijkse donatie d.m.v. het afgeven van een machtiging.

Als u een eenmalige of jaarlijkse donatie wilt doen kunt u de machtiging downloaden, invullen en opsturen naar SOH, Marktstraat 7, 8141 GA Heino of u mailt deze naar info.soh.heino@gmail.com.

De Stichting Ouderenwerk Heino is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI), waardoor deze donatie aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen.

Mocht u meer informatie wensen dan kunt u contact opnemen met

Gerard Noordink, voorzitter van de stichting Ouderenwerk Heino tel. (0572) 36 76 39,

Petra Veltmaat, secretaris SOH tel. (0572) 39 47 77 of

Piet Polstra, penningmeester SOH tel. (0572) 39 26 50.

Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking.