Ouderenkoor In de Maat

Het ouderenkoor In de Maat onder leiding van Joan Jonkman heeft te kennen gegeven dat zij met ingang van 2021 haar koorwerkzaamheden heeft beëindigd. Tot voor kort oefenden zij in de “Herenbrink” van het Wooldhuis.