VOG/Vrijwilligers

De Stichting Ouderenwerk Heino vraagt vrijwilligers om een verklaring omtrent gedrag (VOG) te overleggen. De aanvraag kunt u digitaal of schriftelijk indienen en één tot vier weken nadat u de aanvraag hebt ingediend, krijgt u persoonlijk bericht van Justis, bij een digitale aanvraag krijgt u de VOG op het adres waarop u ingeschreven staat in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP). Justis handelt de aanvragen als enige instantie in Nederland af. Onze organisatie is in het bezit van eHerkenning om aanvragen te kunnen doen en de vrijwilliger gebruikt DigiD bij de aanvraag.

Wat is een VOG/VCP

Voor een (nieuwe) baan/functie is vaak een VOG nodig, in sommige branches is dat zelfs wettelijk verplicht. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw (justitiële) verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag kijkt Justis of u strafbare feiten op uw naam hebt staan die een risico vormen voor de functie of het doel waarvoor u de VOG aanvraagt. Heeft u geen strafbare feiten die relevant zijn voor het doel van de aanvraag dan krijgt u een VOG.  De stichting heeft een Vertrouwens Contact Persoon (VCP). Deze is het eerste aanspreekpunt binnen de organisatie voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP is onafhankelijk en is voor iedereen binnen de organisatie aanspreekbaar.

Kosten aanvraag VOG

Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties die met kinderen of kwetsbare personen werken kunnen de VOG gratis aanvragen.

Vrijwilligersovereenkomst ondertekenen

Bij indiensttreding vraagt het bestuur u om een vrijwilligersovereenkomst te tekenen. Deze overeenkomst bevat een aantal afspraken, de verantwoordelijkheden waaraan de vrijwilliger zich dient te houden en uitleg over de omgangsvormen ten opzichte van de cliënten van de Stichting Ouderenwerk Heino.