AED’s

In 2022 heeft de Stichting Ouderenwerk Heino het eigendom van AED’s in Heino overgenomen van de EHBO vereniging Heino. 

De EHBO vereniging Heino is erg blij een partij te hebben gevonden die het eigendom van de AED’s wilde overnemen. Het was namelijk de uitdrukkelijke wens van de leden van de inmiddels opgeheven vereniging, dat de gemeenschap van Heino kon blijven beschikken over de AED’s. 

Voor de jaarlijkse controle, vervanging van materialen en de controle na een reanimatie wordt binnen SOH een nieuwe werkgroep opgericht onder leiding van Marcel Jansen. Hij is AED burgerhulpverlener en o.a. oprichter/bestuurslid van de stichting AED Burgeralarmering gemeente Raalte en heeft een belangrijke rol gespeeld in het tot stand komen van deze overname. Stichting AED Burgeralarmering gemeente Raalte heeft als doel om de beschikbaarheid van (openbare) AED’s en burgerhulpverleners te bevorderen, met een zo optimaal mogelijke dekkingsgraad voor de gehele gemeente Raalte.
De stichting is dan ook blij dat AED’s die de EHBO vereniging Heino in bezit had en onderhield, na de overname door SOH beschikbaar blijven en ingezet kunnen voor tenminste de komende 10 jaar.

Herhalingslessen

De werkgroep AED’s van de SOH organiseert in samenwerking met het
Dorpshuus Heino en de Stichting Reanimatie Onderwijs Salland BLS
(reanimatie) herhalingslessen. De lessen zullen gegeven worden in het
Dorpshuus.

Ook voor het najaar 2023 zal er worden getracht een aantal
herhalingslessen aan te bieden.
Nadere informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk.

Vragen? Neem gerust contact op met de werkgroep
via aed.heino@gmail.com