Home

 

De stichting Ouderenwerk Heino bestaat uit een grote groep vrijwilligers die zich op meerdere gebieden inzetten om het welzijn van ouderen te bevorderen. Zo wordt er bijvoorbeeld een bus en een personenauto voor aangepast vervoer ingezet en worden er cursussen gegeven in het Computercafé, dat is gevestigd in woonzorgcentrum Het Wooldhuis in Heino.

De stichting heeft een klussendienst, er is aan ontspanning gedacht in de vorm van het ouderenkoor In de Maat en met het spel koersballen dat lijkt op Jeu de Boules. Bovendien kan men gebruik maken van een biljart in Het Wooldhuis. Mensen met een loopstoornis of visuele handicap kunnen gebruik maken van een duofiets. Ook worden ouderen eenmaal per maand in de gelegenheid gesteld samen te eten.