Home

 

De stichting Ouderenwerk Heino bestaat uit een grote groep vrijwilligers die zich op meerdere gebieden inzetten om het welzijn van ouderen te bevorderen. Zo wordt er bijvoorbeeld een bus en een personenauto voor aangepast vervoer ingezet. Sinds 1 januari 2020 worden er geen cursussen meer gegeven in het Computercafé, vanwege een tekort aan deelnemers. Het Computercafé was gevestigd in woonzorgcentrum Het Wooldhuis in Heino.

De stichting heeft een klussendienst, en er is aan ontspanning gedacht met het spel koersballen dat lijkt op Jeu de Boules. Bovendien kan men gebruik maken van een biljart in Het Wooldhuis. Mensen met een loopstoornis of visuele handicap kunnen gebruik maken van een duofiets. Ook worden ouderen eenmaal per maand in de gelegenheid gesteld samen te eten. In verband met Corona zijn er wijzigingen opgetreden in onze programma’s. Ik verwijs u naar de nieuwsrubriek NIEUWS op onze site voor de laatst bekende ontwikkelingen.