Organisatie

 

Het bestuur van de stichting Ouderenwerk Heino bestaat uit:

 

Gerard Noordink voorzitter 0572 367639
Petra Veltmaat secretaris 0572-394777
Piet Polstra penningmeester 0572-392650
Janny Boelhouwer algemeen bestuurslid/Apetito 0572-394914
Margot van Daelen algemeen bestuurslid/Eten voor Ouderen 0572-391411
Johan Koenjer coördinator planning vervoer 06-29198296