Heino verzekerd van 10 jaar AED’s

EHBO Heino draagt eigendom AED’s over aan SOH

Overdracht AED's door ondertekenen convenant
Gerard Noordink en Els Brok ondertekenen het convenant

De Stichting Ouderenwerk Heino neemt het eigendom van de AED’s in Heino op verzoek over van de EHBO vereniging Heino. De AED’s, met het bijbehorende budget dat de EHBO voor de komende 10 jaar gereserveerd had, worden op 12 juli overgedragen aan de SOH.

De EHBO vereniging Heino is erg blij een partij te hebben gevonden die het eigendom van de AED’s wilde overnemen. Het was namelijk de uitdrukkelijke wens van de leden van de inmiddels opgeheven vereniging, dat de gemeenschap van Heino kon blijven beschikken over de AED’s. 

Voor de jaarlijkse controle, vervanging van materialen en de controle na een reanimatie wordt binnen SOH een nieuwe werkgroep opgericht onder leiding van Marcel Jansen. Hij is AED burgerhulpverlener en o.a. oprichter/bestuurslid van de stichting AED Burgeralarmering gemeente Raalte en heeft een belangrijke rol gespeeld in het tot stand komen van deze overname. Stichting AED Burgeralarmering gemeente Raalte heeft als doel om de beschikbaarheid van (openbare) AED’s en burgerhulpverleners te bevorderen, met een zo optimaal mogelijke dekkingsgraad voor de gehele gemeente Raalte.
De stichting is dan ook blij dat AED’s die de EHBO vereniging Heino in bezit had en onderhield, na de overname door SOH beschikbaar blijven en ingezet kunnen voor tenminste de komende 10 jaar.

Doortje Offenberg ontvangt koninklijke onderscheiding

(foto: Freddy Kok)

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Doortje Offenberg zette zich jarenlang in voor Unie Katholieke Bond van Ouderen. Ze is secretaris geweest van afdeling Heino, district Salland en regio Overijssel. Ook was ze lid van de ledenraad. Daarnaast is Doortje bestuurslid en plaatsvervangend secretaris van Stichting Ouderenwerk Heino geweest. Ze maakte zich sterk voor ouderen en mindervaliden in Heino, Lierderholthuis en Laag-Zuthem. Ook organiseert ze het gemeenschappelijk eten met ouderen van de katholieke en protestants-christelijke ouderenbonden en het kerstdiner voor alleenstaanden. Tegenwoordig is Doortje vrijwilliger bij R.K. Parochie Emmanuel in Heino. Ze ondersteunt de kerkelijke vieringen in Het Wooldhuis en treedt zij op als lector bij vieringen.

Chauffeur Evert vd Wall stopt

Evert v.d. Wall heeft aangegeven aan het eind van dit jaar te willen stoppen als SOH-chauffeur. Evert heeft vanaf augustus 2012 tot op heden op de bus en in de Caddy voor de SOH gereden.

In overleg met Evert heeft hij 14 december zijn laatste ritjes in de Caddy gemaakt.

De planner heeft hem en zijn vrouw cadeaubonnen en een bos bloemen gebracht en namens het bestuur en planners bedankt voor zijn jarenlange inzet voor de SOH.

 

Afscheid bestuursleden

Tijdens de laatste vergadering van 2021, hebben we afscheid genomen van twee bestuursleden van de Stichting Ouderenwerk Heino. Zowel de secretaris Henk Hullen als het bestuurslid Doortje Offenberg hebben na 12 jaar aangegeven dat het tijd is voor verandering. Beiden hebben zich jarenlang ingezet voor het wel en wee van de Heinose ouderen binnen de SOH. Henk als secretaris, met daarnaast de focus op het “Computercafé”. Hierdoor heeft menig dorpsgenoot kennis kunnen maken met de gemakken van het digitale tijdperk. Doortje was als contactpersoon met de ouderenbonden, verantwoordelijk voor het “Eten voor ouderen”. Overigens kunnen wij ook komend jaar nog een beroep op haar doen als contactpersoon voor deze activiteit.

Met een bos bloemen, een mooi beeldje en een hartelijke speech van de voorzitter en penningmeester zijn beiden in aanwezigheid van de partners hartelijk bedankt voor hun jarenlange inzet.

Donateurs bedankt

Het bestuur van de Stichting Ouderenwerk Heino bedankt alle vaste donateurs en zij die zich in de afgelopen weken hebben opgegeven voor hun toegezegde financiële steun. Dank zij deze steun en de steun die wij mogen ondervinden van al onze vrijwilligers kunnen wij de inwoners van Heino – Lierderholthuis en Laag Zuthem blijvend van dienst zijn.

Bestuurswijzigingen

Op 1 januari 2022 verwelkomt het bestuur van de SOH een nieuwe secretaris te weten Petra Veltmaat-van Hevele. Zij zal de plaats innemen van de huidige secretaris Henk Hullen. Bovendien zal Margot van Daelen het huidige bestuurslid Doortje Offenberg gaan vervangen.

Gerard Noordink aangetreden als voorzitter SOH

Het bestuur van de Stichting Ouderenwerk Heino is vanaf 1 januari 2021 uitgebreid met de komst van Gerard Noordink. Gerard gaat de functie van voorzitter in deze stichting bekleden nadat Ben Stenvert de functie na meer dan 15 jaren heeft verlaten. Wij wensen Gerard heel veel plezier in deze voor hem nieuwe functie.

SOH start haar reguliere zorgvervoer

Op 1 april 2021 herstart SOH haar reguliere zorgvervoer. Na een tijdelijke stop in het zorgvervoer in verband met Corona is tijdens de bestuursvergadering van 11 maart besloten om per 1 april 2021 het reguliere zorgvervoer (Damhoeve, InteraktContour, ZGR, Wooldhuis) weer op te starten.

 

SOH zorgvervoer ook voor GGD-vaccinaties

Met ingang van 18 december 2020 heeft de Stichting Ouderenwerk Heino haar zorgvervoer van en naar de aangesloten zorginstellingen tijdelijk gestopt. Uitzonderingen zijn gemaakt voor (rolstoel)vervoer van en naar een ziekenhuisafspraak maar ook voor vervoer naar een GGD-locatie voor vaccinatie. U kunt zich telefonisch aanmelden bij Het Wooldhuis te Heino, (0572) 39 83 98. Openingstijden: van 9:00 tot 16:30 van ma. t/m vr. Buiten deze tijden en in het weekend bellen naar het nummer van de Caddy: (06) 25 11 63 67. Als het reguliere vervoer wordt hervat, krijgt u via onze website www.ouderenwerkheino.nl bericht. 

Het bestuur Stichting Ouderenwerk Heino

Ben Stenvert stopt als voorzitter

Ben Stenvert heeft te kennen gegeven om met ingang van 01 januari 2021 te stoppen als voorzitter van de Stichting Ouderenwerk Heino. Ben heeft zestien jaar deel uitgemaakt van het bestuur SOH waarvan vijftien jaren als voorzitter. Ben laat optekenen dat hij het nog steeds naar zijn zin heeft maar toch heeft besloten er een punt achter te zetten. Vanwege alle ontwikkelingen rondom Corona zal een officieel afscheid (even) op zich laten wachten. Ben bedankt voor al die mooie jaren dat je deel uitmaakte van het bestuur.