Herhalingslessen AED / reanimatie in Heino

De werkgroep AED van de SOH organiseert in samenwerking met het Dorpshuus Heino en de Stichting Reanimatie Onderwijs Salland BLS (reanimatie) herhalingslessen. De lessen zullen in gegeven worden in het Dorpshuus. Voor meer informatie zie de pagina AED’s.

Willem Boot neemt na 15 jaar afscheid

Willem Boot heeft op 26 januari zijn carrière als buschauffeur bij SOH beëindigd.

 

Willem is direct bij het bereiken van de VUT-leeftijd van 62 jaar gestart als chauffeur bij de SOH en heeft dit 15 jaar lang met veel enthousiasme, inzet en plichtsbesef gedaan. In februari 2023 hoopt hij 77 jaar te worden, wat betekent dat hij de uittredingsleeftijd voor SOH-chauffeurs gaat bereiken.

 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie in januari ontving hij een schilderij van de SOH-bus, geschilderd door een passagier die hij al tien jaar vervoert naar een zorginstelling, als erkenning voor zijn uitzonderlijke prestatie.

 

Afgelopen donderdag ontving hij na zijn laatste dienst, een bos bloemen en cadeaubonnen.

 

Willem, nogmaals bedankt!

Piet Simons gestopt als SOH chauffeur

In november 2022 hebben we onze collega chauffeur Piet Simons uitgezwaaid als SOH chauffeur.

Piet bereikt in december de leeftijd van 77 jaar en dit is de leeftijd, die volgens de statuten van onze stichting, de grens is voor het rijden op de bus of de Caddy.

 

 

Piet heeft zich bijna zeven jaar lang met veel inzet en een hoop plezier onze cliënten naar elke gewenste bestemming gebracht.

Met een bos bloemen en de gebruikelijke Heinose cadeaubonnen hebben wij hem namens alle SOH vrijwilligers bedankt voor zijn vrijwilligerswerk als chauffeur.

 

 

Gelukkig blijft Piet behouden voor de SOH en is hij één van de vier leden van de klussengroep, die nieuw leven is ingeblazen.

Wie weet zien we hem de komende tijd in het dorp met de gereedschapskist in de hand op weg naar een klus!

Piet Simons neemt afscheid als chauffeur

Kent u de app Dag!enDoen!

Wat gaat u vandaag doen?

Een rondje over de markt, een kopje koffie in het buurtcentrum, meedoen aan een sportieve activiteit of deelnemen aan een interessante lezing via de digitale huiskamer?


WijZ welzijn Raalte
zorgt er met het project Dag!enDoen!Raalte voor dat binnen de gemeente Raalte veel senioren dagelijks geënthousiasmeerd worden om hun huis uit te gaan en aan activiteiten deel te nemen. Veel senioren hebben de weg naar ons Dag!enDoen!Raalte project weten te vinden, of werden er op geattendeerd door mantelzorgers of hun netwerk.


In de gratis te downloaden app Dag!enDoen! vindt u activiteiten in de gemeente Raalte. U zit nergens aan vast en bepaalt zelf waar u wel of niet aan deelneemt.


De Dag!enDoen!-app kunt u op uw iPad of tablet downloaden. Heeft u hulp nodig? U kunt binnenlopen bij het inloopspreekuur. Daar kunt u leren hoe het werkt. Het inloopspreekuur is elke dinsdagochtend tussen 10 en 12 uur in de Bibliotheek Raalte, balie Vrijwilligerspunt Raalte.


Heeft u zelf geen Ipad of tablet? Dat is niet erg, u kunt een tablet in bruikleen krijgen.


Voor meer info: www.dagendoen-raalte.nl om mail naar info@dagendoen-raalte.nl

Nieuw telefoonnummer en mailadres (buiten werkdagen)

Met ingang van vrijdag 14 oktober 2022 maakt de SOH gebruik van een nieuw telefoonnummer en emailadres voor het aan- of afmelden van ritten ’s avonds, in het weekend en voor spoedgevallen.

Het telefoonnummer van de receptie van Het Wooldhuis blijft in gebruik voor het aan- of afmelden op werkdagen.

 

Aan- of afmelden of spoed van ritten (’s ochtends vóór 9:00 uur, ’s avonds na 16:30 uur tot 22:00) en in het weekend (16:30-22:00):

Planning SOH: bel of Whatsapp naar (06) 43 96 58 49 of mail naar planningsoh@gmail.com

 

Aan- of afmelden van ritten op werkdagen (ma. t/m vr. 9:00-16:30):

Receptie Het Wooldhuis: bel naar (0572) 39 83 98.

 

De dienstdoende planner zal u bericht z.s.m. behandelen en bevestigen.

 

Prijsuitreiking Pompdagen prijsvraag

Zaterdag 20 augustus hebben vrijwilligers uit alle SOH groepen (chauffeurs, planners, klussers en bestuursleden) zich gepresenteerd aan belangstellenden die voorbij liepen tijdens de Heinose Pompdagen.

Er was veel belangstelling over hoe de SOH functioneert en wat de mogelijkheden zijn om (rolstoel) cliënten te vervoeren. De voertuigen voor aangepast vervoer trokken veel aandacht.

Door middel van een aantal foto’s werd getoond hoe men moet koersballen en er stond een AED om aandacht te vragen voor onze nieuwe activiteit, het beheer en onderhoud van AED’s in Heino.

 

De bezoekers konden raden hoeveel passagiers de SOH in het eerste halfjaar van 2022 heeft vervoerd met deze voertuigen.

De ingevulde antwoorden liepen uiteen van ongeveer 100 tot 48.000! Het juiste aantal was echter 3813. Tijdens het wekelijkse koersballen in het Dorpshuus zijn de prijzen uitgereikt aan de winnaars.

3e prijs: Dick Pothof (3690 personen)

prijs: waardebon voor 4 personen Koersballen incl. drankjes,

2e prijs: Marian Siebelt (3780 personen)

prijs: waardebon voor 2 personen ad € 40,00 t.b.v. Eten voor ouderen bij BijNe9en

 

Afra werd tijdens haar werk in de kapsalon verrast met de eerste prijs:

1e prijs: Afra Sinnige (3840 personen)

prijs: waardebon voor 2 personen ad € 100,00 van het Buitenhuys

 

Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagde dag waar de SOH zich goed op de kaart heeft gezet. Alle vrijwilligers die mee hebben geholpen (voorbereiding-voertuigen wassen-presentatie) worden heel hartelijk bedankt voor hun inzet en enthousiasme!

 

Afscheid Wim Breugem

Begin september hebben de planners met een etentje bij de Veldhoek afscheid genomen van Wim Breugem als planner.

 

Door diverse oorzaken moest dit afscheid uitgesteld worden, maar uiteindelijk hebben we op passende wijze Wim en zijn vrouw Gre kunnen uitzwaaien en bedanken voor zijn jarenlange inzet!

 

Wim heeft zich van mei 2009 tot mei 2022 ingezet als chauffeur op de Caddy en als planner.

 

Door zijn jarenlange ervaring was hij van grote waarde voor de SOH en een steun en toeverlaat voor de minder ervaren planners.

 

Voorafgaand aan het etentje is Wim toegesproken en bedankt met de gebruikelijke Heinose cadeaubonnen en zijn vrouw Gre met een bos bloemen.

Namens alle SOH vrijwilligers wensen we Wim en Gre nog een lang en gezond leven toe.

 

Afscheid Wim
Afscheid Wim Breugem

Oproep deelnemers tv-programma ‘Jelka op eigen houtje’

‘Jelka op eigen houtje’ | Home make-over programma  

In het nieuwe tv-programma ‘Jelka op eigen houtje’ gaat Jelka van Houten complete home make-overs verzorgen; van een eengezinswoning, seniorenwoning, caravan tot volkstuin. 

 

Ze zijn op zoek naar een leuk ouder stel/ oudere man die een home make-over van Jelka goed kan gebruiken en die het leuk zou vinden om Jelka “de vrije hand te geven” in huis. 

 

Bent u of kent u iemand die haar hulp goed kan gebruiken? Dan horen zij het heel graag!

Stuur een e-mail met motivatie en foto’s naar: jelkaopeigenhoutje@blazhoffski.nl   

 

Heino verzekerd van 10 jaar AED’s

EHBO Heino draagt eigendom AED’s over aan SOH

Overdracht AED's door ondertekenen convenant
Gerard Noordink en Els Brok ondertekenen het convenant

De Stichting Ouderenwerk Heino neemt het eigendom van de AED’s in Heino op verzoek over van de EHBO vereniging Heino. De AED’s, met het bijbehorende budget dat de EHBO voor de komende 10 jaar gereserveerd had, worden op 12 juli overgedragen aan de SOH.

De EHBO vereniging Heino is erg blij een partij te hebben gevonden die het eigendom van de AED’s wilde overnemen. Het was namelijk de uitdrukkelijke wens van de leden van de inmiddels opgeheven vereniging, dat de gemeenschap van Heino kon blijven beschikken over de AED’s. 

Voor de jaarlijkse controle, vervanging van materialen en de controle na een reanimatie wordt binnen SOH een nieuwe werkgroep opgericht onder leiding van Marcel Jansen. Hij is AED burgerhulpverlener en o.a. oprichter/bestuurslid van de stichting AED Burgeralarmering gemeente Raalte en heeft een belangrijke rol gespeeld in het tot stand komen van deze overname. Stichting AED Burgeralarmering gemeente Raalte heeft als doel om de beschikbaarheid van (openbare) AED’s en burgerhulpverleners te bevorderen, met een zo optimaal mogelijke dekkingsgraad voor de gehele gemeente Raalte.
De stichting is dan ook blij dat AED’s die de EHBO vereniging Heino in bezit had en onderhield, na de overname door SOH beschikbaar blijven en ingezet kunnen voor tenminste de komende 10 jaar.

 

Doortje Offenberg ontvangt koninklijke onderscheiding

(foto: Freddy Kok)

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Doortje Offenberg zette zich jarenlang in voor Unie Katholieke Bond van Ouderen. Ze is secretaris geweest van afdeling Heino, district Salland en regio Overijssel. Ook was ze lid van de ledenraad. Daarnaast is Doortje bestuurslid en plaatsvervangend secretaris van Stichting Ouderenwerk Heino geweest. Ze maakte zich sterk voor ouderen en mindervaliden in Heino, Lierderholthuis en Laag-Zuthem. Ook organiseert ze het gemeenschappelijk eten met ouderen van de katholieke en protestants-christelijke ouderenbonden en het kerstdiner voor alleenstaanden. Tegenwoordig is Doortje vrijwilliger bij R.K. Parochie Emmanuel in Heino. Ze ondersteunt de kerkelijke vieringen in Het Wooldhuis en treedt zij op als lector bij vieringen.