SOH stopt tijdelijk met zorgvervoer

Het bestuur van de Stichting Ouderenwerk Heino heeft haar zorgvervoer van en naar de aangesloten zorginstellingen tijdelijk gestopt. Met ingang van vrijdagmiddag 18 december 2020 vanaf 16.00 uur zal daarom geen vervoer plaatsvinden. Ook het individuele privévervoer is vanaf deze datum stopgezet. Een uitzondering wordt gemaakt voor (rolstoel)vervoer naar een ziekenhuisafspraak. Reden voor deze ingreep is het hoge aantal besmettingen in ons werkgebied. Als het vervoer wordt hervat, krijgt u middels deze website bericht.

Het bestuur S.O.H.

Ben Stenvert stopt als voorzitter

Ben Stenvert heeft te kennen gegeven om met ingang van 01 januari 2021 te stoppen als voorzitter van de Stichting Ouderenwerk Heino. Ben heeft zestien jaar deel uitgemaakt van het bestuur SOH waarvan vijftien jaren als voorzitter. Ben laat optekenen dat hij het nog steeds naar zijn zin heeft maar toch heeft besloten er een punt achter te zetten. Vanwege alle ontwikkelingen rondom Corona zal een officieel afscheid (even) op zich laten wachten. Ben bedankt voor al die mooie jaren dat je deel uitmaakte van het bestuur.

Afscheid Frits Schuurman

Frits Schuurman stopt als vrijwilliger van de Stichting Ouderenwerk Heino. Frits is vanaf 12 oktober 2011 als vrijwilliger actief geweest als planner en tevens als chauffeur op de Caddy. Op verzoek van Frits stopt hij met zijn vrijwilligerswerk vanwege de gezondheidssituatie van zijn vrouw en de corona crisis die extra risico’s van besmetting met zich meebrengen voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Frits zal ter afsluiting de eerstvolgende plannersvergadering nog bijwonen. Wij bedanken Frits voor zijn jarenlange inzet als planner en als chauffeur op de Caddy en wensen hen beiden alle goeds toe.

koersballen / biljarten

Activiteiten Koersballen op de donderdagmiddagen in het Dorpshuus zijn op dit moment al tot in september gestopt in verband met het coronavirus. Deze beslissing is ook genomen voor de activiteiten van het biljarten in het Wooldhuis. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn dan zullen deze op deze site verwoord worden.

COMPUTERCAFÉ STOPT HAAR CURSUSSEN

Na meer dan twintig jaren stopt de Stichting Ouderenwerk Heino met haar cursussen in het Computercafé. Deze was al die jaren gevestigd in het Wooldhuis in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte. Twee maal per jaar konden cursisten zich inschrijven bij het secretariaat voor ‘hun’ computercursus. Daarbij konden ze gebruik maken van de zes opgestelde computers. Lies Maas, Trees Kakkenberg, Martin Overgoor en Harry Korthuis hebben zich al die jaren ingezet om de cursisten vertrouwd te maken met de computer en die cursussen te geven die de voorkeur hadden van de deelnemers. Er was een ruime keus te maken uit een scala van cursussen, waaronder de beginnerscursus, de cursus Internet, fotocursus Picasa en Photoshop. Ook was er ruim aandacht voor de cursussen ‘kennismaking met de tablet’ voor de IPad (Apple) maar ook voor de Android (o.a. Samsung) toestellen. De cursusleiders bereidden de cursussen voor en maakten ze geschikt voor ‘het lesgeven’. De beslissing om nu te stoppen heeft direct te maken met de sterk afnemende belangstelling voor het aanbod van cursussen. Het is natuurlijk zo dat de stichting in een behoefte heeft voorzien en kijkt met tevredenheid terug en bedankt ook alle niet genoemde cursusleiders voor hun inzet.

De Stichting Ouderenwerk Heino.

 

Computercafé

presentatie nieuwe bus aangepast vervoer

Heino – vrijdag 27 september werd de nieuwe bus aangepast vervoer gepresenteerd aan donateurs en vrijwilligers van de Stichting Ouderenwerk Heino. Deze samenkomst is georganiseerd in het onlangs  geopende vernieuwde restaurant het Buitenhuys, voormalig Jan Steen. Dit gaf een extra dimensie aan de presentatie. Aanwezigen konden de bus bekijken die uitgevoerd is met alle denkbare snufjes. Zelfs aan de veiligheid van de te vervoeren ouderen is gedacht. De vervanging van de ‘oude bus’ heeft vervroegd plaatsgevonden omdat per 1 januari 2020 de BPM teruggave voor onze stichting gaat vervallen. Tijdens de overdracht van de bus door de firma Mobilty4all te Harbrinkhoek bedankte Piet Polstra namens het bestuur alle aanwezigen in het bijzonder de donateurs. Zij zorgen voor financiële ondersteuning van de stichting door de gevoerde reclames op de bus. Vrijwilligers zoals planners en chauffeurs maken het mogelijk dat ouderen blijvend gebruik kunnen maken van deze wijze van bijzonder vervoer.

Overhandiging sleutels door Richard Scholten (Mobility4all) aan Piet Polstra.

COMPUTER- EN TABLETCURSUSSEN (beëindigd per 01012020)

De computer en tabletcursussen van SOH in het Computercafé in  het Wooldhuis zijn op 01 januari 2020 beëindigd. Voor meer informatie verwijs ik u naar het onderwerp NIEUWS. U kunt zich niet meer opgeven voor cursussen.  

U kunt eventueel informatie verkrijgen bij het secretariaat, Henk Hullen (info.soh@ziggo.nl).

 

computercursussen stichting Ouderenwerk Heino
Computercafé in het Wooldhuis

PRIVACY-VERKLARING STICHTING OUDERENWERK HEINO

In deze opgestelde verklaring geeft het bestuur aan dat zij verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens. Ook geeft de stichting aan met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt. Zie voor de volledige privacy verklaring de menu weergave onder HOME.

KOERSBAL EEN SPORT VOOR U?

Koersbal

Koersbal lijkt een beetje op het Franse spel jeu de boules. Het wordt gespeeld met een grote bal, waarmee het kleine balletje zo dicht mogelijk moet worden benaderd. Een handicap is echter dat de grote bal niet in een rechte baan rolt omdat het zwaartepunt van deze bal niet in het midden ligt. Er worden willekeurige teams samengesteld en deze spelen gedurende de middag wisselend tegen elkaar. De spelregels en de puntentelling zijn zodanig dat met het gooien van de laatste bal het nog mogelijk is de score van die betreffende wedstrijdronde totaal om te buigen en de tegenstander met lege handen te laten staan.Jaarlijks wordt deelgenomen aan een provinciaal en regionaal koersbaltoernooi. Dit zijn leerzame maar vooral ook gezellige dagen. Je ontmoet daar o.a. clubs uit de naaste omgeving. Kom eens kennismaken met deze, door bijna iedereen te beoefenen, leuke sport.

  • Locatie: Dorpshuus Heino aan de Marktstraat 7
  • Tijdstip: Donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
  • Kosten: € 4,00 per keer, inclusief één consumptie.

PILOT BESCHIKBAARSTELLEN SCOOTMOBIEL

De stichting Ouderenwerk Heino  participeert in een pilot van de gemeente Raalte om een scootmobiel te plaatsen in het Wooldhuis.

De gebruiker wordt door de stichting Ouderenwerk Heino van huis opgehaald en vervoerd naar het Wooldhuis, waar de scootmobiel staat. Nadien wordt de gebruiker teruggebracht naar huis. In overleg met de gebruiker worden de tijdstippen besproken. Indien gewenst door de aanvrager wordt de scootmobiel door de SOH vervoerd naar het opgegeven adres van aanvrager en na gebruik daar weer opgehaald.

 

De pilot geldt voor de voormalige gemeente Heino met Laag Zuthem en Lierderholthuis en loopt van 1 oktober 2016 tot 1 juli 2017. (pilotfase) Onlangs is geëvalueerd en besloten het project te verlengen. De gemeente Raalte verzorgt de instructies voor de chauffeurs van SOH hoe om te gaan met de scootmobiels.