Gerard Noordink aangetreden als voorzitter SOH

Het bestuur van de Stichting Ouderenwerk Heino is vanaf 1 januari 2021 uitgebreid met de komst van Gerard Noordink. Gerard gaat de functie van voorzitter in deze stichting bekleden nadat Ben Stenvert de functie na meer dan 15 jaren heeft verlaten. Wij wensen Gerard heel veel plezier in deze voor hem nieuwe functie.

SOH start haar reguliere zorgvervoer

Op 1 april 2021 herstart SOH haar reguliere zorgvervoer. Na een tijdelijke stop in het zorgvervoer in verband met Corona is tijdens de bestuursvergadering van 11 maart besloten om per 1 april 2021 het reguliere zorgvervoer (Damhoeve, InteraktContour, ZGR, Wooldhuis) weer op te starten.

 

SOH zorgvervoer ook voor GGD-vaccinaties

Met ingang van 18 december 2020 heeft de Stichting Ouderenwerk Heino haar zorgvervoer van en naar de aangesloten zorginstellingen tijdelijk gestopt. Uitzonderingen zijn gemaakt voor (rolstoel)vervoer van en naar een ziekenhuisafspraak maar ook voor vervoer naar een GGD-locatie voor vaccinatie. U kunt zich telefonisch aanmelden bij Het Wooldhuis te Heino, 0572-398398. Openingstijden: van 9:00 tot 16:30 van ma. t/m vr. Buiten deze tijden en in het weekend bellen naar het nummer van de Caddy: 06-25116367. Als het reguliere vervoer wordt hervat, krijgt u via onze website www.ouderenwerkheino.nl bericht. 

Het bestuur Stichting Ouderenwerk Heino

Ben Stenvert stopt als voorzitter

Ben Stenvert heeft te kennen gegeven om met ingang van 01 januari 2021 te stoppen als voorzitter van de Stichting Ouderenwerk Heino. Ben heeft zestien jaar deel uitgemaakt van het bestuur SOH waarvan vijftien jaren als voorzitter. Ben laat optekenen dat hij het nog steeds naar zijn zin heeft maar toch heeft besloten er een punt achter te zetten. Vanwege alle ontwikkelingen rondom Corona zal een officieel afscheid (even) op zich laten wachten. Ben bedankt voor al die mooie jaren dat je deel uitmaakte van het bestuur.

koersballen / biljarten

Koersballen op de donderdagmiddag in het Dorpshuus zijn tot nader bericht gestopt in verband met het coronavirus. Deze beslissing is ook genomen voor het biljarten in het Wooldhuis. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn dan zullen deze op deze site onder de aandacht worden gebracht.

Computercafé stopt haar cursussen

Na meer dan twintig jaren stopt de Stichting Ouderenwerk Heino met haar cursussen in het Computercafé. Deze was al die jaren gevestigd in het Wooldhuis in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte. Twee maal per jaar konden cursisten zich inschrijven bij het secretariaat voor ‘hun’ computercursus. Daarbij konden ze gebruik maken van de zes opgestelde computers. Lies Maas, Trees Kakkenberg, Martin Overgoor en Harry Korthuis hebben zich al die jaren ingezet om de cursisten vertrouwd te maken met de computer en die cursussen te geven die de voorkeur hadden van de deelnemers. Er was een ruime keus te maken uit een scala van cursussen, waaronder de beginnerscursus, de cursus Internet, fotocursus Picasa en Photoshop. Ook was er ruim aandacht voor de cursussen ‘kennismaking met de tablet’ voor de IPad (Apple) maar ook voor de Android (o.a. Samsung) toestellen. De cursusleiders bereidden de cursussen voor en maakten ze geschikt voor ‘het lesgeven’. De beslissing om nu te stoppen heeft direct te maken met de sterk afnemende belangstelling voor het aanbod van cursussen. Het is natuurlijk zo dat de stichting in een behoefte heeft voorzien en kijkt met tevredenheid terug en bedankt ook alle niet genoemde cursusleiders voor hun inzet.

Privacyverklaring stichting Ouderewerk Heino

In deze opgestelde verklaring geeft het bestuur aan dat zij verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens. Ook geeft de stichting aan met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt. Zie voor de volledige privacy verklaring de menu weergave onder HOME.

Koersbal een sport voor u?

Koersbal lijkt een beetje op het Franse spel jeu de boules. Het wordt gespeeld met een grote bal, waarmee het kleine balletje zo dicht mogelijk moet worden benaderd. Een handicap is echter dat de grote bal niet in een rechte baan rolt omdat het zwaartepunt van deze bal niet in het midden ligt. Er worden willekeurige teams samengesteld en deze spelen gedurende de middag wisselend tegen elkaar. De spelregels en de puntentelling zijn zodanig dat met het gooien van de laatste bal het nog mogelijk is de score van die betreffende wedstrijdronde totaal om te buigen en de tegenstander met lege handen te laten staan.Jaarlijks wordt deelgenomen aan een provinciaal en regionaal koersbaltoernooi. Dit zijn leerzame maar vooral ook gezellige dagen. Je ontmoet daar o.a. clubs uit de naaste omgeving. Kom eens kennismaken met deze, door bijna iedereen te beoefenen, leuke sport.

  • Locatie: Dorpshuus Heino aan de Marktstraat 7
  • Tijdstip: Donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
  • Kosten: € 4,00 per keer, inclusief één consumptie.

Pilot beschikbaarstellen scootmobiel

De stichting Ouderenwerk Heino  participeert in een pilot van de gemeente Raalte om een scootmobiel te plaatsen in het Wooldhuis.

De gebruiker wordt door de stichting Ouderenwerk Heino van huis opgehaald en vervoerd naar het Wooldhuis, waar de scootmobiel staat. Nadien wordt de gebruiker teruggebracht naar huis. In overleg met de gebruiker worden de tijdstippen besproken. Indien gewenst door de aanvrager wordt de scootmobiel door de SOH vervoerd naar het opgegeven adres van aanvrager en na gebruik daar weer opgehaald.

 

De pilot geldt voor de voormalige gemeente Heino met Laag Zuthem en Lierderholthuis en loopt van 1 oktober 2016 tot 1 juli 2017. (pilotfase) Onlangs is geëvalueerd en besloten het project te verlengen. De gemeente Raalte verzorgt de instructies voor de chauffeurs van SOH hoe om te gaan met de scootmobiels.